چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران
  مارس 27, 2019

  چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران

  برداشت محصول زعفران شامل چیدن گلها و جدا کردن کلاله (مادگی) از سایر قسمتهای گل است. قسمت خوراکی گیاه که…
  خشک کردن زعفران
  مارس 27, 2019

  خشک کردن زعفران

  به سه روش خشک کردن زعفران صورت می گیرد. روش سنتی یک روش ، روش سنتی است. به این صورت…
  بسته بندی زعفران
  مارس 27, 2019

  بسته بندی زعفران

  بعد از خشک کردن دسته های کلاله ، زعفران اماده بسته بندی است. در این موقع غالبا زعفران را در…

  مقالات برگزیده

   چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران
   مارس 27, 2019

   چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران

   برداشت محصول زعفران شامل چیدن گلها و جدا کردن کلاله (مادگی) از سایر قسمتهای گل است. قسمت خوراکی گیاه که…
   خشک کردن زعفران
   مارس 27, 2019

   خشک کردن زعفران

   به سه روش خشک کردن زعفران صورت می گیرد. روش سنتی یک روش ، روش سنتی است. به این صورت…
   بسته بندی زعفران
   مارس 27, 2019

   بسته بندی زعفران

   بعد از خشک کردن دسته های کلاله ، زعفران اماده بسته بندی است. در این موقع غالبا زعفران را در…
    بسته بندی زعفران
    زعفرون 20
    مارس 27, 2019

    بسته بندی زعفران

    بعد از خشک کردن دسته های کلاله ، زعفران اماده بسته بندی است. در این موقع غالبا زعفران را در…
    شرایط حفظ و نگهداری زعفران:
    زعفرون 20
    مارس 27, 2019

    شرایط حفظ و نگهداری زعفران:

      دما: دمای مطلوب برای انتقال زعفران،بین 5 تا 25 درجه سانتیگراد است.مکان حمل زعفران باید خشک و خنک باشد.…
    سموم زعفران :
    زعفرون 20
    مارس 27, 2019

    سموم زعفران :

      در ارتباز با سموم نیز تنها افت برگ تریپس گزارش شده است اما تاکنون اسیب جدی به مزارع وارد…
    دکمه بازگشت به بالا
    بستن
    بستن