چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران
  مارس 27, 2019

  چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران

  برداشت محصول زعفران شامل چیدن گلها و جدا کردن کلاله (مادگی) از سایر قسمتهای گل است. قسمت خوراکی گیاه که…
  خشک کردن زعفران
  مارس 27, 2019

  خشک کردن زعفران

  به سه روش خشک کردن زعفران صورت می گیرد. روش سنتی یک روش ، روش سنتی است. به این صورت…
  بسته بندی زعفران
  مارس 27, 2019

  بسته بندی زعفران

  بعد از خشک کردن دسته های کلاله ، زعفران اماده بسته بندی است. در این موقع غالبا زعفران را در…

  مقالات برگزیده

   چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران
   مارس 27, 2019

   چیدن گلها و جدا کردن کلاله زعفران

   برداشت محصول زعفران شامل چیدن گلها و جدا کردن کلاله (مادگی) از سایر قسمتهای گل است. قسمت خوراکی گیاه که…
   خشک کردن زعفران
   مارس 27, 2019

   خشک کردن زعفران

   به سه روش خشک کردن زعفران صورت می گیرد. روش سنتی یک روش ، روش سنتی است. به این صورت…
   بسته بندی زعفران
   مارس 27, 2019

   بسته بندی زعفران

   بعد از خشک کردن دسته های کلاله ، زعفران اماده بسته بندی است. در این موقع غالبا زعفران را در…
    درجه بندی زعفران ایرانی:
    زعفرون 20
    مارس 27, 2019

    درجه بندی زعفران ایرانی:

        زعفران سرگل(کوتاه): فقط کلاله ها جدا می شوند رشته ای:قسمتی از خامه نیز به کلاله ها متصل است.…
    میزان محصول زعفران در واحد سطح:
    زعفرون 20
    مارس 27, 2019

    میزان محصول زعفران در واحد سطح:

      بازذهی محصول در واحد سطح به عوامل متعددی از جمله شرایط اقلیمی برای رشد،حاصل خیزی زمین،مرغوبیت پیاز،مراقبت و نگهداری،ابیاری،وجین،کود…
    سنتی بکاریم یا ارمانی؟
    زعفرون 20
    مارس 27, 2019

    سنتی بکاریم یا ارمانی؟

      در حال حاضر زعفران ایران به صورت هشت ساله کشت می شود،اما بهره برداری اقتصادی از زمین فقط در…
    دکمه بازگشت به بالا
    بستن
    بستن